Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 1. schůze přípravného výboru

21. 9. 2009
Zápis z 1. schůzky přípravného výboru Horácké nám. 6/7, konané 13.9.2009 v salónku restaurace TimeOut, Novoměstská 2
 
Za Horácké nám.6 byli přítomni:
Věra Pavlíčková, Štěpánka Mandzjuková, Drahomír Daněk, Daniela Nováková, Jaroslav Jirásek, Dana Braunerová, Palmira Nováková, Petr Sobotka, Kateřina Šimáčková, Josef Šlechta, Dušan Malár, Lenka Zemanová
Omluveni: Miroslava Nováková, Štěpánka Saláková
 
Za Horácké nám.7 byli přítomni:
Alena Zatloukalová, Libor Kovařík, Jaroslav Mareš,
Omluveni: Jarmila Vodáčková, Vít Keclík
 
Program schůzky:
 1. Zahájení schůze
 2. Pravidla prodeje domů, bytů … základní fakta
 3.  Fakta o privatizaci domu Horácké nám.. 6/7
 4. Výsledky ankety
 5. Informace o privatizaci Horácké nám.4/5 a Horácké nám..8/9
 6. Internetové stránky Horácké nám.6/7
 7. Představení přítomných a jejich zapojení do přípravného výboru
 8. Diskuse
 9. Závěr
 
 1. Zahájení schůze - byl navržen program schůzky a způsob diskuse k jednotlivým tématům.
 2. Z „Pravidel prodeje domů, bytů … „, která byla schválena Magistrátem města Brna, byla zdůrazněna pro nás nejdůležitější fakta:
  a) Prodej bytů je možný jen do vlastnictví právnické osoby založené výlučně nájemci bytů a nebytových prostor v domě (bytového družstva). Musí to být alespoň 51% nájemníků. 
  b)Vzhledem k velikosti je náš dům v kategorii režimu zvláštního prodeje, kde musí být splněno několik podmínek:
  -         v kupní smlouvě musí být zakotven závazek kupujícího bezúplatně převést byt do osobního vlastnictví nájemců, a to do 6 měsíců od měsíce následujícího po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
  -         pokud bude členem družstva alespoň 80% nájemníků, bude družstvu poskytnuta maximální veřejná podpora.
  Při nabídce prodeje vedlejším domům se vycházelo z ceny stanovené odhadcem nemovitostí – tzv. cena obvyklá (HN4/5 cca 125 mil. Kč, HN8/9 cca 121 mil. Kč). Nabídková cena Magistrátu byla, při platbě před podpisem kupní smlouvy, stanovena na cca 53 mil. Kč pro HN4/5 a cca 51 mil. Kč pro HN8/9.
  Orientačně pak vychází cena garsonky asi 170 tis. Kč, bytu 1+1 asi 320 tis. Kč, 2+1 470 až 480 tis. Kč (dle typu bytu), 3+1 asi 485 tis Kč.  
  V současnosti zjišťujeme možnosti financování bytů těch nájemníků,  kteří nemají  možnost byt financovat ze svých zdrojů  (hotovost, úvěr – ze stavebního spoření,  hypoteční, jiný úvěr na bytové účely).
 3. Fakta o privatizaci domu Horácké nám.. 6/7 - náš dům byl sice zařazen do seznamu domů, které město navrhlo k privatizaci, ale z důvodu nevyřízeného restitučního nároku na pozemek pod částí domu nebylo možné přistoupit k její realizaci. Po několika letech, kdy byl stav na mrtvém bodě, se v tomto roce situace s pozemkem vyřešila. Pozemkový úřad restituční nárok zamítl a koncem letošního června vypršela odvolací lhůta proti tomuto rozhodnutí. V červenci magistrát začal s přípravami podkladů k privatizaci – vyžádal si vyjádření z odboru technických sítí, z odboru územního plánování a rozvoje města Brna , z úřadu naší městské části. a objednal zpracování znaleckého posudku. 
  Návrh nabídky prodeje bude projednán na majetkové a bytové komisi MMB , Radě města Brna a nakonec v Zastupitelstvu města Brna. Poté bude MMB zasílat nabídky jednotlivým nájemníkům domu, předpokládaný termín je 1. čtvrtletí 2010.
  Od okamžiku převzetí nabídky posledním nájemníkem běží lhůta 90 dnů, v rámci které je nutné založit bytové družstvo nájemníků, se kterým může město uzavřít kupní smlouvu.
 4. Výsledky ankety – dne 1. 7. 2009 byla vyhlášena anketa, ve které byli osloveni nájemníci domu, aby vyjádřili svůj zájem nebo nezájem o koupi bytu do osobního vlastnictví.
 
Tabulka č. 1 - Předběžně projevený zájem o koupi bytu
HN
 
ano
ne
neví
            6
Počet
Podíl v %
58
74,4%
0
0,0%
3
3,8%
            7
Počet
Podíl v %
56
86,2%
1
1,5%
0
0,0%
Celkem
Počet
Podíl v %
114
79,7%
1
0,7%
3
2,1%
 
Tabulka č.2 – Celkové počty bytů v domě
HN
 
1+0
1+1
2+1
3+1
6
Počet
13
 
39
 
13
 
13
 
7
Počet
0
26
 
26
 
13
 
Celkem
Počet
13
 
65
 
39
 
26
 
 
Tabulka č.3 – Účast v anketě podle bytů
HN
 
1+0
1+1
2+1
3+1
6
Počet
Podíl v %
7
53,8%
31
79,5%
13
100%
10
76,9%
7
Počet
Podíl v %
0
21
80.8%
25
96,2%
11
84,6%
Celkem
Počet
Podíl v %
7
53,%
52
80,0%
38
97,4%
21
80,8%
 
Tabulka č.4 – Projevený zájem o koupi podle bytů
HN
 
1+0
1+1
2+1
3+1
6
Počet
Podíl v %
7
53,8%
28
71,8%
13
100%
10
76,9%
7
Počet
Podíl v %
0
20
76.9%
25
96,2%
11
84,6%
Celkem
Počet
Podíl v %
7
53,0%
52
73,8%
38
97,4%
21
80,8%
 
       Nejmenší zájem o koupi byl tedy u garsonek a bytů 1+1.
 
 1. Informace o privatizaci Horácké nám.4/5 a Horácké nám.8/9 – vedlejší domy, které neměli problémy s pozemky, již bytová družstva založily, u domu Horácké nám.4/5 se to nájemníkům domu podařilo až na podruhé. Takže je čeká už „jen“ koupě domu      a převod bytů do osobního vlastnictví. 
     
 1. Internetové stránky Horácké nám.6/7 – stránky byly založeny v červenci na www.horackenam6a7.estranky.cz za účelem zprostředkovávat informace nájemníkům. Zatím jsou ve stadiu návrhu. K jejich obsahu je možné zasílat náměty na e-mailovou adresu horackenam6a7@seznam.cz .
 
 1. Diskuse – v rámci diskuse účastníci navrhli, jak by osobně mohli přispět k tomu, abychom i v našem domě mohli jednou bydlet ve vlastních bytech.Jednali jsme o možnostech spolupráce s odborníky z řad nájemníků nebo jejich blízkých známých, kteří by mohli pomoci v oblasti právní (sestavení návrhu stanov), financování (úvěry), apod. Zmiňovala se také varianta, co by se stalo s naším domem v případě, že se nájemníci na založení družstva nedohodnou. Neprojeví-li nájemci bytů a nebytových prostor v domě ve stanovených lhůtách zájem o koupi, město jim po uplynutí lhůty tří let od učinění první nabídky znovu nabídne dům ke koupi po novém stanovení kupní ceny ZMB za podmínek platných v době podání nabídky. Neprojeví-li nájemci bytů a nebytových prostor v domě ve stanovených lhůtách zájem o koupi nemovitosti, záměr prodeje zaniká a ZMB rozhodne, ponechá-li si dům v majetku města, nebo nabídne-li ho dále k prodeji. Pak by už nebylo možné odkoupit byt do osobního vlastnictví a platil by se nájem majiteli domu (od roku 2012 již deregulovaný). Ne zrovna dobré zkušenosti s bydlením v domě, který patří soukromému majiteli, mají už v jednom z domů na Žitné ulici.
Dále se řešilo, jak nejlépe informovat ostatní nájemníky našeho domu o průběhu privatizace. Účastníci si rozdělili části domu po patrech, aby mohli osobně jednat s nájemníky a případně shromažďovat jejich otázky, podněty a nápady.
 
               
        Tabulka - Rozdělení působnosti důvěrníků pro patra
Horácké nám. 6
Patra
Horácké nám.7
Patra
p.Mandzjuková
1.,2.
p. Zatloukalová
přízemí,1.,2.,3.
p.Daněk
3.,5.,8.
p.Vodáčková
4.,8.,9.,10.,11.,12.
p.Jirásek
4.
p. Mareš
5.,6.,7.
p.Palmira Nováková
6.,7.
 
 
p. Šimáčková
přízemí, 9.
 
 
p.Malár
10.,12.
 
 
p.Zemanová
11.
 
 
 
Všichni přítomní se dohodli, že se schůzky přípravného výboru budou konat podle potřeby v salónku restaurace TimeOut, jako vhodná doba byla odsouhlasena  neděle v podvečer.
O termínu příští schůzky budou účastníci vyrozuměni.
 
Zapsala: Věra Pavlíčková